ผลงานใหม่


 

  

  

 

ตู้ออฟฟิต ผนัง สำเร็จรูป
ผนังสำเร็จรูปพร้อมบุฉนวนโฟมกันความร้อน 2 นิ้ว

ทำสีน้ำเงินขอบขาว
ปูพื้นด้วยกระเบื้องยาง
ประตะจกบานสวิง ตีตาราง
หน้าต่างบานเลื่อนลายตาราง 2ชุด


พัดลมดูดอากาศ 8 นิ้ว
ระบบไฟฟ้า และ แสงสว่าง มาตรฐาน

 

ตู้ออฟฟิต ผนัง สำเร็จรูป
ขนาด  3x6x2.5 ม.
มาตรฐาน 125 ,000 บาท
เพิ่ม แอร์ 9000 BTU  13,000 บาท
เพิ่ม แอร์ 12000 BTU 16,500 บาท
เพิ่ม แอร์ 18000 BTU 23,000 บาท
เพิ่ม แอร์ 24000 BTU  29,000 บาท
เพิ่ม ห้องน้ำพร้อมสุขภัณฑ์  30,000 บาท
**ราคามีการปรับขึ้น-ลง ตามราคาตลาดโลก

 

 

 

    

    

ตู้คอนเทนเนอร์ร้านค้า
ตัดเจาะช่องร้านค้าพร้อมบานสวิงเปิด ตามแบบ
ปูพื้นด้วยกระเบื้องยาง
ประตูมาตรฐานจากผนังตู้คอนเทนเนอร์
ต่อห้องเก็บของ isowall

พัดลมดูดอากาศ 8 นิ้ว
ระบบไฟฟ้า และ แสงสว่าง มาตรฐาน

 

ตู้คอนเทนเนอร์ร้านค้า 
ขนาด  
มาตรฐาน 195 ,000 บาท
เพิ่ม แอร์ 9000 BTU  13,000 บาท
เพิ่ม แอร์ 12000 BTU 16,500 บาท
เพิ่ม แอร์ 18000 BTU 23,000 บาท
เพิ่ม แอร์ 24000 BTU  29,000 บาท
เพิ่ม ห้องน้ำพร้อมสุขภัณฑ์  30,000 บาท
**ราคามีการปรับขึ้น-ลง ตามราคาตลาดโลก

 

 

 

    

  

ตู้ออฟฟิต ผนัง สำเร็จรูป

ผนังสำเร็จรูปพร้อมบุฉนวนโฟมกันความร้อน 2 นิ้ว
ปูพื้นด้วยกระเบื้องยาง
ประตูบานสวิง
หน้าต่างบานเลื่อน 2ชุด


พัดลมดูดอากาศ 8 นิ้ว
ระบบไฟฟ้า และ แสงสว่าง มาตรฐาน

 

ตู้ออฟฟิต ผนัง สำเร็จรูป
ขนาด ขนาด 3x6x2.5 ม. 
มาตรฐาน 115 ,000 บาท
เพิ่ม แอร์ 9000 BTU  13,000 บาท
เพิ่ม แอร์ 12000 BTU 16,500 บาท
เพิ่ม แอร์ 18000 BTU 23,000 บาท
เพิ่ม แอร์ 24000 BTU  29,000 บาท
เพิ่ม ห้องน้ำพร้อมสุขภัณฑ์  30,000 บาท
**ราคามีการปรับขึ้น-ลง ตามราคาตลาดโลก

 

 

 

    

 

ป้อมส่งเอกสาร

ผนังสำเร็จรูปพร้อมบุฉนวนโฟมกันความร้อน 2 นิ้ว
ปูพื้นด้วยกระเบื้องยาง
ประตูบานสวิง
หน้าต่างบานเลื่อน พร้อมช่องส่งเอกสาร 1ชุด


พัดลมดูดอากาศ 8 นิ้ว
ระบบไฟฟ้า และ แสงสว่าง มาตรฐาน

 

ป้อมส่งเอกสาร
ขนาด ขนาด 3x6x2.5 ม. 
มาตรฐาน 115 ,000 บาท
เพิ่ม แอร์ 9000 BTU  13,000 บาท
เพิ่ม แอร์ 12000 BTU 16,500 บาท
เพิ่ม แอร์ 18000 BTU 23,000 บาท
เพิ่ม แอร์ 24000 BTU  29,000 บาท
เพิ่ม ห้องน้ำพร้อมสุขภัณฑ์  30,000 บาท
**ราคามีการปรับขึ้น-ลง ตามราคาตลาดโลก

 


 

    

  

ป้อมส่งเอกสาร

ผนังสำเร็จรูปพร้อมบุฉนวนโฟมกันความร้อน 2 นิ้ว
ปูพื้นด้วยกระเบื้องยาง
ประตูบานสวิง
หน้าต่างบานเลื่อน 4ชุด


พัดลมดูดอากาศ 8 นิ้ว
ระบบไฟฟ้า และ แสงสว่าง มาตรฐาน

 

ป้อมส่งเอกสาร
ขนาด ขนาด 3x6x2.5 ม. 
มาตรฐาน 115 ,000 บาท
เพิ่ม แอร์ 9000 BTU  13,000 บาท
เพิ่ม แอร์ 12000 BTU 16,500 บาท
เพิ่ม แอร์ 18000 BTU 23,000 บาท
เพิ่ม แอร์ 24000 BTU  29,000 บาท
เพิ่ม ห้องน้ำพร้อมสุขภัณฑ์  30,000 บาท
**ราคามีการปรับขึ้น-ลง ตามราคาตลาดโลก

 

 

  

 ตู้ออฟฟิต ผนัง สำเร็จรูป

ผนังสำเร็จรูปพร้อมบุฉนวนโฟมกันความร้อน 2 นิ้ว
ปูพื้นด้วยกระเบื้องยาง
ประตูบานสวิง
หน้าต่างบานเลื่อน 2ชุด


พัดลมดูดอากาศ 8 นิ้ว
ระบบไฟฟ้า และ แสงสว่าง มาตรฐาน

 

ตู้ออฟฟิต ผนัง สำเร็จรูป
ขนาด ขนาด 3x6x2.5 ม. 
มาตรฐาน 115 ,000 บาท
เพิ่ม แอร์ 9000 BTU  13,000 บาท
เพิ่ม แอร์ 12000 BTU 16,500 บาท
เพิ่ม แอร์ 18000 BTU 23,000 บาท
เพิ่ม แอร์ 24000 BTU  29,000 บาท
เพิ่ม ห้องน้ำพร้อมสุขภัณฑ์  30,000 บาท
**ราคามีการปรับขึ้น-ลง ตามราคาตลาดโลก

 

 

    

    

 

*** ขายตู้คอนเทนเนอร์ ออฟฟิต ราคาถูกสุดในประเทศ ของจริง !! ***
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spec 
สินค้าตามด้านล่าง

Specification : 
ตู้คอนเทนเนอร์ เหล็กแท้ เกรดส่งออก
ทำสีใหม่ ภายในภายนอก
บุฉนวนโฟมกันความร้อน
ปิดผนังด้วย สมาร์ทบอร์ด
ปูพื้นด้วยกระเบื้องยาง
ประตูมาตรฐานบานกระจก 80x200CM

ประตูบานเลื่อนคู่ 1 บาน
หน้าต่างบานเลื่อนมาตรฐาน 2 ชุด
พัดลมดูดอากาศ 8 นิ้ว
ระบบไฟฟ้า และ แสงสว่าง มาตรฐาน

 

ตู้คอนเทนเนอร์ ออฟฟิต

ตู้คอนเทนเนอร์ ออฟฟิต 20 ฟุต (ขนาด กว้าง 2.5ม.x ยาว 6 ม.x สูง 2.55 ม.)

145 ,000 บาท

ตู้คอนเทนเนอร์ ออฟฟิต 40 ฟุต (ขนาด กว้าง 2.5ม.x ยาว 12 ม.x สูง 2.55 ม.)

225, 000 บาท

ตู้คอนเทนเนอร์ ออฟฟิต 40 ฟุต HC (ขนาด กว้าง 2.5ม.x ยาว 12 ม.x สูง 2.85 ม.)

255, 000 บาท
เพิ่ม แอร์ 9000 BTU  13,000 บาท
เพิ่ม แอร์ 12000 BTU 16,500 บาท
เพิ่ม แอร์ 18000 BTU 23,000 บาท
เพิ่ม แอร์ 24000 BTU  29,000 บาท
เพิ่ม ห้องน้ำพร้อมสุขภัณฑ์  30,000 บาท
**ราคามีการปรับขึ้น-ลง ตามราคาตลาดโลก

 

 

 

    

    

 

ตู้ออฟฟิต ผนัง สำเร็จรูป

ผนังสำเร็จรูปพร้อมบุฉนวนโฟมกันความร้อน 2 นิ้ว

ทำสีน้ำเงินขอบขาว
ปูพื้นด้วยกระเบื้องยาง
ประตูกระจกบานเลื่อนคู่ 80*160ม.

หน้าต่างกระจกบานฟิก 2 บาน
ช่องส่งเอกสารบานเลื่อน ชุด


พัดลมดูดอากาศ 8 นิ้ว
ระบบไฟฟ้า และ แสงสว่าง มาตรฐาน

 

ตู้ออฟฟิต ผนัง สำเร็จรูป
ขนาด ขนาด 3x6x2.5 ม. 
มาตรฐาน 145 ,000 บาท
เพิ่ม แอร์ 9000 BTU  13,000 บาท
เพิ่ม แอร์ 12000 BTU 16,500 บาท
เพิ่ม แอร์ 18000 BTU 23,000 บาท
เพิ่ม แอร์ 24000 BTU  29,000 บาท
เพิ่ม ห้องน้ำพร้อมสุขภัณฑ์  30,000 บาท
**ราคามีการปรับขึ้น-ลง ตามราคาตลาดโลก

 


 

    

*** ตู้คอนเทนเนอร์ ห้องพักคนงาน ราคาถูกที่สุดในไทย ***

โทรด่วน 089-112-3773 / 089-224-9991

 ( เจ้าของ ประหยัดกว่า / ลูกน้อง ปลอดภัยกว่า / ขนย้ายง่าย / ขายต่อสบาย )

--------------------------------------------------------------------------

Specification 

ตู้ 20 /40 ฟุต มือสอง เก็บสีกันสนิม นอกใน
กั้นแบ่งห้องตามต้องการ
อุปกรณ์ในแต่ละห้อง
1 ประตู / 1 หน้าต่างบานเกล็ด / 1 ปลั๊กไฟ / 1 โคมนีออน แสงสว่าง
พื้นปูเสื้อน้ำมัน
มีเบรคเกอร์คอนโทรลไฟฟ้า 1 จุด

 

 

ตู้คอนเทนเนอร์ ห้องพักคนงาน

ตู้คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต บ้านพัก

80,000 บาท

ตู้คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต กั้น 2 ห้อง

85,000 บาท

ตู้คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต กั้น 3 ห้อง

99,000 บาท

ตู้คอนเทนเนอร์ 40 ฟุต กั้น 2 ห้อง

109,000 บาท
ตู้คอนเทนเนอร์ 40 ฟุต กั้น 3 ห้อง

119,000 บาท

ตู้คอนเทนเนอร์ 40 ฟุต กั้น 4 ห้อง

129,000 บาท

ตู้คอนเทนเนอร์ 40 ฟุต กั้น 5 ห้อง

139,000 บาท

ตู้คอนเทนเนอร์ 40 ฟุต กั้น 6 ห้อง

149,000 บาท
**ราคามีการปรับขึ้น-ลง ตามราคาตลาดโลก

 

 

 

    

    

 

ตู้ออฟฟิต ผนัง สำเร็จรูป

ผนังสำเร็จรูปพร้อมบุฉนวนโฟมกันความร้อน 2 นิ้ว

ทำสีน้ำเงินขอบขาว
ปูพื้นด้วยกระเบื้องยาง
ประตูกระจกบานเลื่อนคู่ 80*160ม.

หน้าต่างกระจกบานฟิก 2 บาน
ช่องส่งเอกสารบานเลื่อน ชุด

เพิ่มยกขาสูง 10 ซม.
พัดลมดูดอากาศ 8 นิ้ว
ระบบไฟฟ้า และ แสงสว่าง มาตรฐาน

 

ตู้ออฟฟิต ผนัง สำเร็จรูป
ขนาด ขนาด 3x6x2.5 ม. 
มาตรฐาน 125 ,000 บาท
เพิ่ม แอร์ 9000 BTU  13,000 บาท
เพิ่ม แอร์ 12000 BTU 16,500 บาท
เพิ่ม แอร์ 18000 BTU 23,000 บาท
เพิ่ม แอร์ 24000 BTU  29,000 บาท
เพิ่ม ห้องน้ำพร้อมสุขภัณฑ์  30,000 บาท
**ราคามีการปรับขึ้น-ลง ตามราคาตลาดโลก

 


 

    

 

ตู้ออฟฟิตเหล็กจากตู้คอนเทนเนอร์

ผนังสำเร็จรูปพร้อมบุฉนวนโฟมกันความร้อน 2 นิ้ว
ปูพื้นด้วยกระเบื้องยาง
ประตูมาตรฐานบานสวิงจากตู้คอนเทนเนอร์
หน้าต่างบานเลื่อนคู่ 1  ชุด
พัดลมดูดอากาศ 8 นิ้ว
ระบบไฟฟ้า และ แสงสว่าง มาตรฐาน

 

ตู้ออฟฟิตเหล็กจากตู้คอนเทนเนอร์
ขนาด ขนาด 3x3x2.5 ม. 
มาตรฐาน 95,000 บาท
เพิ่ม แอร์ 9000 BTU  13,000 บาท
เพิ่ม แอร์ 12000 BTU 16,500 บาท
เพิ่ม แอร์ 18000 BTU 23,000 บาท
เพิ่ม แอร์ 24000 BTU  29,000 บาท
เพิ่ม ห้องน้ำพร้อมสุขภัณฑ์  30,000 บาท
**ราคามีการปรับขึ้น-ลง ตามราคาตลาดโลก

 

 

 

    

  

 

ตู้ออฟฟิต ผนัง สำเร็จรูป

ผนังสำเร็จรูปพร้อมบุฉนวนโฟมกันความร้อน 2 นิ้ว
ปูพื้นด้วยกระเบื้องยาง
ประตูบานสวิง
หน้าต่างบานเลื่อน 2ชุด


พัดลมดูดอากาศ 8 นิ้ว
ระบบไฟฟ้า และ แสงสว่าง มาตรฐาน

 

ตู้ออฟฟิต ผนัง สำเร็จรูป
ขนาด ขนาด 3x6x2.5 ม. 
มาตรฐาน 115,000 บาท
เพิ่ม แอร์ 9000 BTU  13,000 บาท
เพิ่ม แอร์ 12000 BTU 16,500 บาท
เพิ่ม แอร์ 18000 BTU 23,000 บาท
เพิ่ม แอร์ 24000 BTU  29,000 บาท
เพิ่ม ห้องน้ำพร้อมสุขภัณฑ์  30,000 บาท
**ราคามีการปรับขึ้น-ลง ตามราคาตลาดโลก

 

 

    

  

 

*** ขายตู้คอนเทนเนอร์ ออฟฟิต ราคาถูกสุดในประเทศ ของจริง !! ***

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spec 
สินค้าตามด้านล่าง

Specification : 
ตู้คอนเทนเนอร์ เหล็กแท้ เกรดส่งออก
ทำสีใหม่ ภายในภายนอก
บุฉนวนโฟมกันความร้อน
ปิดผนังด้วย สมาร์ทบอร์ด
ปูพื้นด้วยกระเบื้องยาง
ประตูมาตรฐาน 80x200CM
หน้าต่างบานเลื่อนมาตรฐาน 2 ชุด
พัดลมดูดอากาศ 8 นิ้ว
ระบบไฟฟ้า และ แสงสว่าง มาตรฐาน

 

ตู้คอนเทนเนอร์ ออฟฟิต

ตู้คอนเทนเนอร์ ออฟฟิต 20 ฟุต (ขนาด กว้าง 2.5ม.x ยาว 6 ม.x สูง 2.55 ม.)

145 ,000 บาท

ตู้คอนเทนเนอร์ ออฟฟิต 40 ฟุต (ขนาด กว้าง 2.5ม.x ยาว 12 ม.x สูง 2.55 ม.)

225, 000 บาท

ตู้คอนเทนเนอร์ ออฟฟิต 40 ฟุต HC (ขนาด กว้าง 2.5ม.x ยาว 12 ม.x สูง 2.85 ม.)

255, 000 บาท
เพิ่ม แอร์ 9000 BTU  13,000 บาท
เพิ่ม แอร์ 12000 BTU 16,500 บาท
เพิ่ม แอร์ 18000 BTU 23,000 บาท
เพิ่ม แอร์ 24000 BTU  29,000 บาท
เพิ่ม ห้องน้ำพร้อมสุขภัณฑ์  30,000 บาท
**ราคามีการปรับขึ้น-ลง ตามราคาตลาดโลก

 

 

    

    

 

*** ตู้คอนเทนเนอร์ ห้องพักคนงาน ราคาถูกที่สุดในไทย ***

โทรด่วน 089-112-3773 / 089-224-9991

 ( เจ้าของ ประหยัดกว่า / ลูกน้อง ปลอดภัยกว่า / ขนย้ายง่าย / ขายต่อสบาย )

--------------------------------------------------------------------------

Specification 

ตู้ 20 /40 ฟุต มือสอง เก็บสีกันสนิม นอกใน
กั้นแบ่งห้องตามต้องการ
อุปกรณ์ในแต่ละห้อง
1 ประตู / 1 หน้าต่างบานเกล็ด / 1 ปลั๊กไฟ / 1 โคมนีออน แสงสว่าง
พื้นปูเสื้อน้ำมัน
มีเบรคเกอร์คอนโทรลไฟฟ้า 1 จุด

 

ตู้คอนเทนเนอร์ ห้องพักคนงาน

ตู้คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต บ้านพัก

80,000 บาท

ตู้คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต กั้น 2 ห้อง

85,000 บาท

ตู้คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต กั้น 3 ห้อง

99,000 บาท

ตู้คอนเทนเนอร์ 40 ฟุต กั้น 2 ห้อง

109,000 บาท
ตู้คอนเทนเนอร์ 40 ฟุต กั้น 3 ห้อง

119,000 บาท

ตู้คอนเทนเนอร์ 40 ฟุต กั้น 4 ห้อง

129,000 บาท

ตู้คอนเทนเนอร์ 40 ฟุต กั้น 5 ห้อง

139,000 บาท

ตู้คอนเทนเนอร์ 40 ฟุต กั้น 6 ห้อง

149,000 บาท
**ราคามีการปรับขึ้น-ลง ตามราคาตลาดโลก

 

 

    

    

  

 

ตู้ออฟฟิต ผนัง สำเร็จรูป

ผนังสำเร็จรูปพร้อมบุฉนวนโฟมกันความร้อน 2 นิ้ว

ทำสีน้ำเงินขอบขาว
ปูพื้นด้วยกระเบื้องยาง
ประตูกระจกบานเลื่อนคู่ 80*160ม.

หน้าต่างกระจกบานฟิก 2 บาน
หน้าต่างบานเลื่อน มาตรฐาน
พัดลมดูดอากาศ 8 นิ้ว
ระบบไฟฟ้า และ แสงสว่าง มาตรฐาน

ตู้ออฟฟิต ผนัง สำเร็จรูป
ขนาด ขนาด 3x6x2.5 ม. 
มาตรฐาน 135,000 บาท
เพิ่ม แอร์ 9000 BTU  13,000 บาท
เพิ่ม แอร์ 12000 BTU 16,500 บาท
เพิ่ม แอร์ 18000 BTU 23,000 บาท
เพิ่ม แอร์ 24000 BTU  29,000 บาท
เพิ่ม ห้องน้ำพร้อมสุขภัณฑ์  30,000 บาท
**ราคามีการปรับขึ้น-ลง ตามราคาตลาดโลก

 

 

    

    

  

 

ตู้ออฟฟิต ผนัง สำเร็จรูป 3*3*6

ผนังสำเร็จรูปพร้อมบุฉนวนโฟมกันความร้อน 2 นิ้ว

ทำสีน้ำเงินขอบขาว
ปูพื้นด้วยกระเบื้องเซรามิค
ประตูบานสวิงเหล็กติดกระจก

กั้นห้องตามแบบ

หน้าต่างกระจกบานฟิก 3 บาน
พัดลมดูดอากาศ 8 นิ้ว
ระบบไฟฟ้า และ แสงสว่าง มาตรฐาน

 

ตู้ออฟฟิต ผนัง สำเร็จรูป
ขนาด ขนาด 3x6x2.5 ม. 
มาตรฐาน 155,000 บาท
เพิ่ม แอร์ 9000 BTU  13,000 บาท
เพิ่ม แอร์ 12000 BTU 16,500 บาท
เพิ่ม แอร์ 18000 BTU 23,000 บาท
เพิ่ม แอร์ 24000 BTU  29,000 บาท
เพิ่ม ห้องน้ำพร้อมสุขภัณฑ์  30,000 บาท
**ราคามีการปรับขึ้น-ลง ตามราคาตลาดโลก

 

Visitors: 33,453